System alarmowania pożarowego – zbiór najważniejszych informacji

W każdym budynku system sygnalizacji pożarowej musi być zaprojektowany zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. System można włączyć, uruchamiając przycisk alarmowy ppoż. Jeśli chcesz poznać podstawy systemu alarmowania pożarowego, to ten artykuł jest dla Ciebie. Zapraszamy do lektury.

System sygnalizacji pożarowej – charakterystyka

Głównym założeniem funkcjonowania systemu sygnalizacji pożarowej jest wykrycie możliwe jak najwcześniej zagrożenia pożarowego i powiadomienie o tym zagrożeniu wszystkich osób, będących w budynku, w którym istnieje przesłanka pożaru. 

Trzeba zdać sobie sprawę, jak bardzo ważne jest wczesne powiadomienie o pożarze. Dzięki temu zwiększa się szansa na bezpieczną ewakuację ludzi. Jak zaalarmować o zagrożeniu? Z pomocą przychodzi przycisk alarmowy ppoż. Przycisk jest podłączony do innych elementów liniowych, które pozwalają wykryć pożar przed pojawieniem się dymu czy płomieni. 

Po wykryciu źródła pożaru należy niezwłocznie nacisnąć przycisk alarmowy ppoż., uruchamiający ciąg zdarzeń. Wszystkie czynności w dalszej kolejności mają na celu powiadomić służby, zlikwidować zagrożenie oraz zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom budynku. 

Jakie elementy wchodzą w skład systemu sygnalizacji pożarowej?

Głównym podzespołem wchodzącym w skład sygnalizacji pożarowej jest centrala. Zostaje ona powiadomiona, gdy zostaje uruchomiony przycisk alarmowy ppoż. Możemy podzielić centralę na układ adresowalny i konwencjonalny. Pierwszy z nich zajmuje się lokalizowaniem i identyfikowaniem elementów liniowych, a drugi rozpoznaje, skąd dochodzi sygnał alarmowy. 

Podstawowymi elementami systemu sygnalizacji pożarowej są również czujniki pożarowe. Wspomniane urządzenia, pozwalają wizualizować informacje na temat stanu alarmu. 

Podsumowując bez wątpienia system sygnalizacji pożarowej oraz urządzenia z nim współpracujące odgrywają ważną rolę w kwestii bezpieczeństwa. Aby każdy system wiedział o zagrożeniu, ważny jest właśnie przycisk alarmowy ppoż., który uruchamia ciąg kolejnych zdarzeń.