SAS EFEKT 17kW

15 911,53

Opis

SAS EFEKT 17kW

SAS EFEKT / SAS EFEKT z czopuchem do góry 14 kW – 46 kW Dane techniczne Rodzaj kotła: z automatycznym podawaniem paliwa Zakres mocy: 14-46 kW Paliwa: węgiel kamienny typ 31.2 sortyment groszek o granulacji 5-25mm (eko-groszek) Rodzaj spalania: podawanie paliwa za pomocą podajnika ślimakowego napędzanego motoreduktorem Materiał wymiennika: stal kotłowa P265GH o gr. 6 mm, elementy kotła stal nierdzewna 1.4301 Sprawność: 88,4÷89,0 % Klasa kotła: 5 (najwyższa, wg PN-EN 303-5:2012) Wyposażenie: sterownik (ST-550 zPID),wentylator, retorta obrotowa, termometr, szuflada popielnicowa, zawór bezpieczeństwa, narzędzia do obsługi kotła, panele ceramiczne, deflektor, turbulator spalin, zasobnik paliwa z systemem wyrównywania ciśnienia i czujnikiem otwarcia klapy, czujnik temperatury spalin, ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB, stopki regulacyjne (nie dot. kotłów pow. 36kW) Regulacja: TECH ST-550zPID• standard: algorytm PID, obsługa pomp (c.o., c.w.u., dodatkowa 1, dodatkowa 2), obsługa dwóch zaworów mieszających, czujnik temperatury spalin, czujnik pogodowy, wbudowany ETHERNET (eModul)• opcja: moduł ST-430RS lub ST-431N sterujący do dodatkowego zaworu mieszającego, moduł GSM ST-65, regulator pokojowy ST-298 lub ST-280 (kolorowy panel dotykowy) lub ST-280 + ST-260 (komunikacja bezprzewodowa), moduł obsługi bufora ciepła ST-66B Opcje: zasobnik opału usytuowany z prawej lub lewej strony kotła, czopuch może być skierowany w prawo, lewo lub do góry – zawsze w tylnej części kotła (opcja dostępna na specjalne zamówienie) Gwarancja: 5 lat na kocioł eksploatowany zgodnie z instrukcją, 2 lata na podzespoły elektroniczne i pozostałe elementy kotła kocioł klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 certyfikat EcoDesign (dla mocy: 14kW, 17kW, 23kW, 29kW) badanie przeprowadzone przez akredytowane Laboratorium Badawcze Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi, potwierdzone Świadectwem z badań Nr 67/68/69/15-LG możliwość udziału w programach dofinansowania zakupu kotła wysoka sprawność 88,9 ÷ 89,3% oraz efektywność procesu spalania palenie automatyczne: retorta obrotowa do spalania eko-groszku niewielkie wymiary umożliwiają montaż i eksploatację w małej kotłowni dostępny w wersji z czopuchem do tyłu lub z czopuchem do góry największy na rynku typoszereg mocy (14kW, 17kW, 23kW, 29kW, 36kW, 42kW, 46kW) pozwala optymalnie dobrać kocioł dla potrzeb danej instalacji wymiennik ciepła z poziomym układem kaset zastosowano jako element konstrukcyjny wymiennika – rury stalowe, których zadaniem jest bezpośredni odbiór ciepła z paleniska automatycznego w celu uzyskania wysokiej sprawności urządzenia. (UWAGA!!! użytkowanie kotła niezgodnie z przeznaczeniem, spalanie odpadów lub przystosowanie kotła do pełnienia innej funkcji niż przewidziana przez producenta powoduje utratę gwarancji na urządzenie). elementy ceramiczne i turbulatory spalin – ograniczają emisję pyłów oraz zwiększają sprawność kotła izolacja otworów rewizyjnych i nowatorska konstrukcja drzwiczek ograniczająca straty ciepła (rozwiązanie konstrukcyjne otworów rewizyjnych objęte jest Prawem Ochronnym Nr 68867 nadanym przez Urząd Patentowy RP) zasobnik opału o dużej pojemności, system wyrównywania ciśnienia w koszu i czujnik otwarcia klapy ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB. WYMIARY: 1. Obudowa kotła2. Izolacja termiczna3. Panele ceramiczne – bok4. Panele ceramiczne – tył5. Płaszcz wodny6. Szuflada popielnicowa7. Króciec wody – powrót8. Dekiel kanału napowietrzania retorty9. Drzwiczki popielnika z klapką „przeciwwybuchową”10. Retorta obrotowa11. Przegroda izolowana (żarowa)12. Drzwiczki paleniskowe13. Deflektor spalin14. Przegroda zabezpieczająca15. Drzwiczki wyczystne16. Półki ceramiczne **17. Przegroda zabezpieczająca górna18. Drzwiczki wyczystne górne19. Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB20. Turbulator spalin (zawirowywacze)21. Zawór bezpieczeństwa 22. Króciec wody – zasilanie 23. Czujnik temperatury spalin24. Wyczystka czopucha25. Przepustnica spalin26. Czopuch27. Zasobnik paliwa28. Czujnik otwarcia klapy29. Elektroniczny regulator – sterownik30. Termometr analogowy31. Listwa zasilająca32. Króciec montażowy zabezpieczenia termicznego z kapilarą *33. Obudowa drzwiczek przednich34. Króciec spustowy35. Stopki regulacyjny (nie dot. kotłów powyżej 36kW)36. Wentylator nadmuchowy37. Czujnik temperatury podajnika 38. Otwór rewizyjny podajnika39. Podajnik z motoreduktorem40. System wyrównywania ciśnienia41. Osłona elementów ruchomych * zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem (np. Regulus typ BVTS dla układu otwartego z wymiennikiem płytowym lub np. SYR typ 5067 dla układu zamkniętego) nie stanowi wyposażenia standardowego kotła** ilość i układ przegród ceramicznych nad paleniskiem automatycznym uzależniona jest od mocy kotła**) w przypadku zastosowania stopek regulacyjnych (nie dotyczy kotłów o mocy powyżej 36kW) wymiar zwiększa się od min.29mm do max. 56mm. W celu uzyskania wysokiej sprawności kotłów SAS EFEKT nad paleniskiem automatycznym zastosowano jako element konstrukcyjny wymiennika – rury stalowe, których zadaniem jest bezpośredni odbiór ciepła. Rozwiązanie takie wpływa na pełne wykorzystanie ciepła spalin i przekazanie energii bezpośrednio do wodnej instalacji grzewczej. Rury wodne użyte do budowy wymiennika ciepła nie mogą być wykorzystane w innej formie niż przewidziana przez producenta. Wszelkie zmiany konstrukcyjne mające na celu przystosowanie kotła do spalania odpadów lub pełnienia innej funkcji niż przewidziana przez producenta powodują utratę gwarancji na urządzenie.

SAS

rozdzielnica główna, cena zielonych certyfikatów, sp oleszno, dach kopertowy schemat, m3 gazu ziemnego cena, ładunek elektryczny definicja

yyyyy